• טלי דיין

פוליסת ביטוח תאונות תלמידים

כל ילד הלומד במסגרת משרד החינוך, כלומר מגיל 3 ועד גיל 18, מבוטח בביטוח תאונות אישיות תלמידים. הביטוח פעיל כל עוד התלמיד רשום במסגרת בית הספר או הגן כתלמיד מן המניין ביום התאונה. פרטים נוספים על ביטוח זה וכל מה שצריך לדעת עליו - בטור הבא.כל ילד הלומד במסגרת משרד החינוך, כלומר מגיל 3 ועד גיל 18, מבוטח בביטוח תאונות אישיות תלמידים. הביטוח פעיל כל עוד התלמיד רשום במסגרת בית הספר או הגן כתלמיד מן המניין ביום התאונה. הביטוח תקף לגבי כל אירוע תאונתי, למעט חריגים, במשך כל שעות היממה, כלומר, גם אם התלמיד נפגע לא בבית הספר ואפילו אם התאונה אירעה ביום שבת.

האם כל אחד זכאי?

כמו כל פוליסה, זה לזו קיימים חריגים. חברת הביטוח לא תשלם דמי ביטוח במקרים הבאים: תאונות דרכים (למעט חריגים), מעשה חבלה ו/או טרור, מלחמה, פעולות איבה; תאונת עבודה; רשלנות רפואית ו/או פגיעה כתוצאה מטיפול רפואי; ממחלה (בתנאי שהמחלה אינה תוצאה ישירה של אירוע תאונתי); לתלמיד שמלאו לו 14 והפגיעה אירעה תוך כדי השתתפות בביצוע עבירה; רעידת אדמה.

האם התלמיד זכאי לפיצוי אוטומטי מיום הפגיעה?

פיצוי בגין היעדרות משולם במידה והתלמיד נעדר 21 ימים מלאים והחל מן היום השלישי, כלומר, בהנחה והתלמיד נעדר 22 ימים, הרי ישולם לו פיצוי בגין 20 ימים בלבד ועד 90 יום. הפיצוי כפוף לאישור רופא בתחום הפגיעה, אישור רופא משפחה אינו מספק.

המבטחת גם תשלם פיצוי בגין נכות זמנית – 213 ₪ ליום, בתנאי שלנפגע תהא נכות זמנית למשך 90 ימים רצופים ולא תעלה על תקופה של 180 יום. לגבי נכות מלאה - סכום הפיצוי מוגבל עד לגובה של 402,000 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת), כלומר, 4,020 ₪ בעבור כל 1% נכות צמיתה.

כיצד מוערכת נכות ומתי ניתן להעריכה?

נכות נקבעת ע"י מומחים רפואיים, לא בטרם חלפה שנה מיום האירוע, אלא אם מדובר בנכות זמנית. הנכות מוערכת ע"י מומחה מקצועי בתחום הפגיעה והמבטחת זכאית לבדוק את הנפגע ע"י מומחה מטעמה.